Det här erbjuder Seltborg kommunikation

Med närmare 20 års erfarenhet av kommunikation, journalistik och marknadsföring, både som beställare och köpare av kommunikationstjänster, vet jag vad som krävs för att skapa struktur, mål och framgång med kommunikationen oavsett kanal.

Organisation och utredningar: Hur organiseringar du bäst din kommunikationsavdelning, vilka kompetenser behöver du och hur ska den ledas och styras? Utredande arbeten och rapporter.

Strategisk kommunikation: Kommunikationsplaner, budskapsplattform, innehållstrategier för digitala kanaler, varumärke, budskapsformulering.

Projektledning av kommunikationsprojekt: Behöver du hjälp med att ro i land ett kommunikationsprojekt, men saknar de interna resurserna? Då finns erfaren hjälp att få.

Medieträning: Hel- eller halvdagarskurser. Kunskap om journalistikens roll och dynamik, så att du bäst får du bäst ut ditt budskap. Målet är att du ska känna dig så trygg att din relation med media blir en värdefull möjlighet. Kameraträning och budskapsformulering.

Kriskommunikation: Förebyggande planering och identifiering av kriser. Kriskommunikationsplaner, rådgivning och handgriplig kriskommunikation.

Press och pr: Synlighet i redaktionell text och journalistkontakter, pressmeddelanden, debattartiklar och spridning i sociala/digitala kanaler.

Kommunikationsstöd och moderering: Workshops, chefscoachning, projektledning av kommunikationsprojekt, eventinnehåll, talare, moderator, Almedalsplanering.

Du är alltid välkommen att kontakta mig för kommunikationsförslag och idéer för din verksamhet.

Med mina erfarenheter som reporter, pr-konsult och kommunikationschef gör att du kan känna dig i trygga händer.

Välkommen!